top
logo

เมนูหลัก

Links ทางการศึกษา


หน่วยงานท่านเป็นผู้ชมลำดับที่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้264
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้489
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2179
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา2070
mod_vvisit_counterเดือนนี้1943
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา16759
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด2409601

Online (20 minutes ago): 9
Your IP: 34.238.190.122
,
Today: มิ.ย. 06, 2020
เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ระบบสมาชิกแบบสำรวจ

นักเรียนชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 

Made by: web.renat.skกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน 26 มิถุนายน 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019 เวลา 22:48 น.

           26 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. โรงเรียนบ้านบ่อหิน จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 พร้อมด้วยครูและบุคลากรเข้าร่วมใช้สิทธิในการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ความสำคัญของสภานักเรียนเป็นแนวทางที่จะส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียน ให้นักเรียนได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตามความสามารถ ความถนัด เพื่อเป็นการแสดงออกออกถึงการฝึกฝนพัฒนาตนเอง การเป็นพลเมืองที่ดี ตลอดจนให้การสนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมเพื่อจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยอย่างมีความสุขและเสมอภาคโรงเรียนบ้านบ่อหิน มีเจตนารมณ์ที่ต้องการเร่งพัฒนาการมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกัน เคารพกฎกติกา ถือข้อระเบียบ ด้วยการฝีกฝนและการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่นักเรียนด้วยการสนับสนุนให้มีการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้มีคณะกรรมการสภานักเรียนขึ้น เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการสภานักเรียนได้มาจากการเลือกตั้งภายในโรงเรียน เป็นไปด้วยความยุติธรรม สุจริต โปร่งใส


ภาพ/ข่าว ครูรัฐกรณ์  บุญแก้วสุข


 
ประเมิน ความสามารถในการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6และความสามารถ ในการฟัง การพูด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครั้งที่ 1/2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019 เวลา 22:36 น.

       วันที่ 24 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านบ่อหิน ได้ดำเนินการสอบประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และความสามารถ ในการฟัง การพูด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครั้งที่ 1/2562 (เครื่องมือสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา) เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดภาษาไทยของนักเรียน


แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019 เวลา 22:47 น.
 
โรงพยาบาลละงูตรวจสุขภาพช่องปาก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019 เวลา 08:37 น.

       21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลละงู ฝ่ายทันตกรรมออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหิน ในระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,3,6 เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหิน ขอขอบคุณคุณหมอและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทันตกรรมที่มาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาของฟันผุและการป้องกันด้วยการแปรงฟันหลังอาหารและก่อนนอนทุกครั้งเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี

ภาพ/ข่าว ครูรัฐกรณ์  บุญแก้วสุข

 
ครูแดร์ (D.A.R.E) การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2019 เวลา 22:54 น.

       โครงการ D.A.R.E. เป็นโครงการที่สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปรามมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีโอกาส เข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดและใช้ปรัชญา ของการศึกษาแผนใหม่ ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรม ที่ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วม ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก      

       หลักการสำคัญของ D.A.R.E. คือการให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนเพื่อให้
สามารถใช้ชีวิติได้โดยไม่ต้อง ยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด หรือการใช้ความรุนแรงสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างตำรวจ เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน
       เนื้อหาหลักสูตรของ D.A.R.E. มุ่งเน้น
                 - ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ สุรา สารระเหยและยาเสพติดชนิดอื่นๆ
                 - ให้เด็กรู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจ
                 - ให้เด็กรู้จักวิธีต่อต้านแรงกดดันของกลุ่มเพื่อน
                 - ให้เด็กรู้จักใช้ทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากใช้ยาเสพติด และความรุนแรง
        เป้าหมายของหลักสูตร D.A.R.E. ทั้งหลักสูตร คือ การลด/ขจัดการเสพเหล้า บุหรี่ และยาเสพติดอื่น ๆ รวมทั้งการใช้พฤติกรรมที่รุนแรงของวัยรุ่น


ภาพ/ข่าว  ครูรัฐกรณ์  บุญแก้วสุข

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2019 เวลา 23:05 น.
 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2019 เวลา 22:05 น.

       20 – 21 มิถุนายน 2562 นายอรรถไกร จิตรหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน ได้จัดให้ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน โดยมีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน พร้อมทั้งความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของครูที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อหิน จึงจัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อให้รู้จักนักเรียนรายบุคคลและคัดกรองนักเรียน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน รวมทั้งครูและผู้ปกครองนักเรียนจะได้หาแนวทางร่วมกันในการหาวิธีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนร่วมกัน อันนำไปสู่การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ภาพ/ข่าว  ครูรัฐกรณ์  บุญแก้วสุข

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2019 เวลา 22:08 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 6 จาก 83

ข่าวจากครูไทยออนไลน์

June 2020
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

ผู้อำนวยการโรงเรียน

No images

bottom
top


bottom

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: ThemZa design NTChosting.com Valid XHTML and CSS.