top
logo

เมนูหลัก

Links ทางการศึกษา


หน่วยงานท่านเป็นผู้ชมลำดับที่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1586
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2142
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้12736
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา12279
mod_vvisit_counterเดือนนี้35980
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา54911
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด1985476

Online (20 minutes ago): 28
Your IP: 3.92.28.84
,
Today: ก.ค. 20, 2019
เรามี 40 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ระบบสมาชิกแบบสำรวจ

นักเรียนชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 


โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป.สตูล 

www.bohin-school.net   facebook : โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป.สตูล

Email : bohinschool_satun01@gmail.com  Tel : 0 74 775 639

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2019 เวลา 22:05 น.

       20 – 21 มิถุนายน 2562 นายอรรถไกร จิตรหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน ได้จัดให้ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน โดยมีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน พร้อมทั้งความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของครูที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อหิน จึงจัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อให้รู้จักนักเรียนรายบุคคลและคัดกรองนักเรียน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน รวมทั้งครูและผู้ปกครองนักเรียนจะได้หาแนวทางร่วมกันในการหาวิธีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนร่วมกัน อันนำไปสู่การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ภาพ/ข่าว  ครูรัฐกรณ์  บุญแก้วสุข

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2019 เวลา 22:08 น.
 
บ่อหินขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2019 เวลา 07:45 น.

         20 มิถุนายน 2562  นายอรรถไกร  จิตรหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน จัดประชุมครูและบุคลากรเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยมอบหมายให้นายอาหลี  แดงงาม พนักงานราชการโรงเรียนบ้านบ่อหิน พร้อมด้วยคณะทำงาน นำเสนอกรอบการทำงานในการขับเคลื่อนให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน บูรณาการองค์ความรู้และขยายผลถึงผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ในเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นกับร่างกายและโทษภัยแก่บุคคลในครอบครัว และขอความร่วมมือกับหน่วยงานให้ความรู้ต่อไป


 
บ่อหินรับการประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีและประสบความสำเร็จ ระดับเครือข่าย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2019 เวลา 21:39 น.

       19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายอรรถไกร จิตรหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหินให้การต้อนรับ นายบุญส่ง เอียดสุย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางแก้ว ประธานศูนย์เครือข่ายภูผาวารี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning  ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีและประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างของโรงเรียนบ้านบ่อหิน 1 กิจกรรม เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเครือข่ายภูผาวารีสู่การพิจารณาระดับเขตพื้นที่ เพื่อรับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เป็นต้นแบบระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

ภาพ/ข่าว ครูรัฐกรณ์ บุญแก้วสุข

 
บ่อหินรับการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา (PLC) และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2019 เวลา 07:36 น.

           วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายอรรถไกร จิตรหลัง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน พร้อมด้วยคุณครูผู้ัสอน ให้การต้อนรับคณะนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา (PLC) และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและวิทยาลัยชุมชนสตูลเป็นพี่เลี้ยง : สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การพัฒนาผู้เรียน
           การนิเทศติดตามครั้งนี้ท่านอาจารย์และศึกษานิเทศก์ ได้เข้าสังเกตการณ์การสอนของคุณครูธนัชญา โอมณี ในวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และะคุณครูดาราพร โตะดิน ในวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการจัดชั้นเรียน  ร่วมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนต่อไป


ภาพ/ข่าว ครูรัฐกรณ์  บุญแก้วสุข

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2019 เวลา 09:05 น.
 
เรียนรู้สืบสานวัฒนธรรม ทำขนมรับเทศกาลฮารีรายอ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 02 มิถุนายน 2019 เวลา 06:24 น.

      31 พฤษภาคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกันทำขนมต้อนรับวันฮารีรายอ พร้อมด้วยครูประจำชั้น เป็นการเรียนรู้การทำขนมที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันทำได้ง่าย รสชาติอร่อย นักเรียนลงมือปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว  จากการการเรียนรู้การทำขนมในครั้งนี้ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และช่วยกันแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า หลังเสร็จสิ้นการทำกิจกรรมนักเรียนทุกคนนำขนมรังต้อกลับบ้านฝากผู้ปกครองทุกคน


ภาพ/ข่าว ครูรัฐกรณ์  บุญแก้วสุข

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 02 มิถุนายน 2019 เวลา 06:43 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 2 จาก 78

ผู้อำนวยการโรงเรียน

anigif1.gif

ข่าวจากครูไทยออนไลน์

July 2019
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

bottom
top


bottom

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: ThemZa design NTChosting.com Valid XHTML and CSS.