บ่อหินรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ขนาดกลาง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 03 เมษายน 2019 เวลา 20:55 น.

บ่อหินรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ขนาดกลาง
               26 มีนาคม 2562 นายอรรถไกร จิตรหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับเขตพื้นที่ นายวินัย ชัยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นายเจษฎา โต๊ะปลัด
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานคณะกรรมการประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านบ่อหินเพื่อพิจารณาเป็นต้นแบบอาหารกลางวัน ขนาดกลาง ในระดับประเทศ หลังจากได้ประเมินเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นการออกนิเทศติดตามรับฟังข้อเสนอแนะและเยี่ยมชมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันโรงเรียบบ้านบ่อหิน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 03 เมษายน 2019 เวลา 21:06 น.