ส่งครูเสาด๊ะ สานิง รับตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสาคร พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2017 เวลา 17:51 น.

      นายอรรถไกร จิตรหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน คณะครูและบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเดินทางส่งคุณครูเสาด๊ะ สานิง รับตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง จากนายอนุรักษ์ เนาวเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาคร และคณะครู บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง เพื่อนครูได้พบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกด้วย

 

 

 

อัลบั้มกิจกรรม ครูเสาด๊ะ สานิง รับตำแหน่งครูผู้ช่วย

ภาพ / ข่าว ครูรัฐกรณ์  บุญแก้วสุข

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2017 เวลา 18:01 น.