ค่ายคุณธรรม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2010 เวลา 00:12 น.

     

ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2553 โรงเรียนบ้านบ่อหิน  จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 73 คน โดยได้รับความร่วมมือวิทยากรจาก ชุมนุมอิสลาม มอ.ปัตตานี จำนวน 20 คน

ค่ายคุณธรรม

คลิกภาพเพื่อขยาย