ผู้อำนวยการศึกษาดูงาน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 15:25 น.

       นายสมาด  มินขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2553 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 22:47 น.