รับการประเมิน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 22:49 น.

        นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหิน  กล่าวต้อนรับคณะผู้มาประเมินโครงการส้วมน่าใช้ จากสาธารณสุขจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553

           

         

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 23:11 น.