top
logo

  • หน้าหลัก
  • สพป. สตูล
  • E- Office
  • E-Slip
  • สพฐ
  • ภาพกิจกรรม
  • บ่อหินสาร
  • สหกรณ์ครูสตูล
  • การศึกษาทางไกล
  • EMIS

เมนูหลัก

Links ทางการศึกษา


หน่วยงานท่านเป็นผู้ชมลำดับที่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter วันนี้ 227
mod_vvisit_counter เมื่อวานนี้ 414
mod_vvisit_counter สัปดาห์นี้ 1019
mod_vvisit_counter สัปดาห์ที่ผ่านมา 3231
mod_vvisit_counter เดือนนี้ 4734
mod_vvisit_counter เดือนที่ผ่านมา 9088
mod_vvisit_counter ผู้เข้าชมทั้งหมด 2430494

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 3.228.11.9
,
Today: ส.ค. 11, 2020
Visitors Counter
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ระบบสมาชิกแบบสำรวจ

นักเรียนชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 

Made by: web.renat.skรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019 เวลา 22:56 น.

        26 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายอรรถไกร จิตรหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหินพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดเพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด พร้อมช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันสร้างเกาะความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน การเดินรณรงค์จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ให้เห็นความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) และเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมไปถึงการแสดงพลังของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติด


"มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด"
รูปภาพ 136 ภาพ


ภาพ/ข่าว ครูรัฐกรณ์  บุญแก้วสุข

 
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน 26 มิถุนายน 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019 เวลา 22:48 น.

           26 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. โรงเรียนบ้านบ่อหิน จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 พร้อมด้วยครูและบุคลากรเข้าร่วมใช้สิทธิในการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ความสำคัญของสภานักเรียนเป็นแนวทางที่จะส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียน ให้นักเรียนได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตามความสามารถ ความถนัด เพื่อเป็นการแสดงออกออกถึงการฝึกฝนพัฒนาตนเอง การเป็นพลเมืองที่ดี ตลอดจนให้การสนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมเพื่อจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยอย่างมีความสุขและเสมอภาคโรงเรียนบ้านบ่อหิน มีเจตนารมณ์ที่ต้องการเร่งพัฒนาการมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกัน เคารพกฎกติกา ถือข้อระเบียบ ด้วยการฝีกฝนและการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่นักเรียนด้วยการสนับสนุนให้มีการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้มีคณะกรรมการสภานักเรียนขึ้น เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการสภานักเรียนได้มาจากการเลือกตั้งภายในโรงเรียน เป็นไปด้วยความยุติธรรม สุจริต โปร่งใส


กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
รูปภาพ 122 ภาพ
ภาพ/ข่าว ครูรัฐกรณ์  บุญแก้วสุข


 
ประเมิน ความสามารถในการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6และความสามารถ ในการฟัง การพูด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครั้งที่ 1/2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019 เวลา 22:36 น.

       วันที่ 24 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านบ่อหิน ได้ดำเนินการสอบประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และความสามารถ ในการฟัง การพูด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครั้งที่ 1/2562 (เครื่องมือสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา) เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดภาษาไทยของนักเรียน


ประเมินความสามารถการอ่านการเขียน ชั้น ป.๑ - ๖ และแบบประเมินความสา
รูปภาพ 46 ภาพ
ภาพ/ข่าว ครูรัฐกรณ์  บุญแก้วสุข
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019 เวลา 22:47 น.
 
โรงพยาบาลละงูตรวจสุขภาพช่องปาก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019 เวลา 08:37 น.

       21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลละงู ฝ่ายทันตกรรมออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหิน ในระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,3,6 เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหิน ขอขอบคุณคุณหมอและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทันตกรรมที่มาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาของฟันผุและการป้องกันด้วยการแปรงฟันหลังอาหารและก่อนนอนทุกครั้งเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี

ภาพ/ข่าว ครูรัฐกรณ์  บุญแก้วสุข

 
ครูแดร์ (D.A.R.E) การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2019 เวลา 22:54 น.

       โครงการ D.A.R.E. เป็นโครงการที่สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปรามมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีโอกาส เข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดและใช้ปรัชญา ของการศึกษาแผนใหม่ ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรม ที่ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วม ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก      

       หลักการสำคัญของ D.A.R.E. คือการให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนเพื่อให้
สามารถใช้ชีวิติได้โดยไม่ต้อง ยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด หรือการใช้ความรุนแรงสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างตำรวจ เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน
       เนื้อหาหลักสูตรของ D.A.R.E. มุ่งเน้น
                 - ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ สุรา สารระเหยและยาเสพติดชนิดอื่นๆ
                 - ให้เด็กรู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจ
                 - ให้เด็กรู้จักวิธีต่อต้านแรงกดดันของกลุ่มเพื่อน
                 - ให้เด็กรู้จักใช้ทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากใช้ยาเสพติด และความรุนแรง
        เป้าหมายของหลักสูตร D.A.R.E. ทั้งหลักสูตร คือ การลด/ขจัดการเสพเหล้า บุหรี่ และยาเสพติดอื่น ๆ รวมทั้งการใช้พฤติกรรมที่รุนแรงของวัยรุ่น


ภาพ/ข่าว  ครูรัฐกรณ์  บุญแก้วสุข

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2019 เวลา 23:05 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 6 จาก 83

ข่าวจากครูไทยออนไลน์

August 2020
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

ผู้อำนวยการโรงเรียน

No images

bottom
top


bottom

line bk, ลงทะเบียนค่าไฟ, กู้เงิน, เราชนะรอบ 4 ThemZa design NTChosting.com Valid XHTML and CSS.