top
logo

  • หน้าหลัก
  • สพป. สตูล
  • E- Office
  • E-Slip
  • สพฐ
  • ภาพกิจกรรม
  • บ่อหินสาร
  • สหกรณ์ครูสตูล
  • การศึกษาทางไกล
  • EMIS

เมนูหลัก

Links ทางการศึกษา


หน่วยงานท่านเป็นผู้ชมลำดับที่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter วันนี้ 268
mod_vvisit_counter เมื่อวานนี้ 414
mod_vvisit_counter สัปดาห์นี้ 1060
mod_vvisit_counter สัปดาห์ที่ผ่านมา 3231
mod_vvisit_counter เดือนนี้ 4775
mod_vvisit_counter เดือนที่ผ่านมา 9088
mod_vvisit_counter ผู้เข้าชมทั้งหมด 2430535

Online (20 minutes ago): 8
Your IP: 3.228.11.9
,
Today: ส.ค. 11, 2020
Visitors Counter
เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ระบบสมาชิกแบบสำรวจ

นักเรียนชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 

Made by: web.renat.skประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2019 เวลา 06:31 น.

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
                23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายอรรถไกร จิตรหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อแจ้งผลการเรียน ความประพฤติ การปรับตัว ความสามารถของนักเรียนและอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียนต่อไป พร้อมทั้งได้แนะนำครูใหม่ นายทิชากร หมาดอี ครูคณิตศาสตร์ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนบ้านคลองเคียน จังหวัดพังงา


ภาพ/ข่าว ครูรัฐกรณ์  บุญแก้วสุข

 
สพป.สตูล นิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2019 เวลา 06:29 น.

สพป.สตูล นิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

               23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:30 น. นายอรรถไกร จิตรหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งนำโดยนางกรุณา กมลวรรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ การประเมินในภาพรวมโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ในด้านต่างๆ ประกอบ ด้วยด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ ด้านความพร้อมวิชาการ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วย และฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียน จากการติดตามความพร้อมในครั้งนี้ได้มีคณะครูเข้าร่วมรับฟัง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ต่อไป


ภาพ/ข่าว ครูรัฐกรณ์  บุญแก้วสุข

 
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning munity) ในสถานศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2019 เวลา 06:26 น.

การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning munity) ในสถานศึกษา
                21 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น นายอรรถไกร จิตรหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหินเป็นประธานเปิดการประชุมครูและบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อม การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning munity)ในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเร่งรัดพัฒนาการจัดการศึกษา เน้นการพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้ครูผู้สอน นำแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ลงสู่การปฏิบัติทั้งในเชิงการบริหารจัดการและกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


ภาพ/ข่าว ครูรัฐกรณ์  บุยแก้วสุข

 
กรรมการสถานศึกษาพร้อมพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2019 เวลา 06:12 น.

กรรมการสถานศึกษาพร้อมพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ

           21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น โรงเรียนบ้านบ่อหินจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายหมาดหวา หมูดงาม ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการ และนายอรรถไกร จิตรหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหินเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบถึงการดำเนินงานของโรงเรียน อันนำไปสู่การพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ และส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ตลอดจนการพัฒนาครูให้มีความพร้อมในการจัดการการสอนและบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าว ครูรัฐกรณ์  บุญแก้วสุข

 
ครูบ่อหินร่วมเป็นกรรมการตัดสินมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2019 เวลา 06:01 น.

                 เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2562 นายอรรถไกร จิตรหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน ได้มอบหมายให้นายรัฐกรณ์ บุญแก้วสุข นางสาวรอกี่เยาะ อาแว และนางโสมมณี อับดุลลาห์ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในกิจกรรมโครงงานอาชีพ และเดินทางไปราชการระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
ด้วยศูนย์ประสานงานและบริหารการึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช 2562 มีการจัดนิทรรศการผลงานของสถานศึกษาและจัดแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและกล้าแสดงออกตามความสามารถและความถนัดของตนเองพร้อมทั้งนำประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและส่งเสริมให้สถานศึกษาได้นำมาเผยแพร่ต่อที่ชุมชน


ภาพ/ข่าว ครูรัฐกรณ์  บุญแก้วสุข

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 8 จาก 83

ข่าวจากครูไทยออนไลน์

August 2020
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

ผู้อำนวยการโรงเรียน

No images

bottom
top


bottom

line bk, ลงทะเบียนค่าไฟ, กู้เงิน, เราชนะรอบ 4 ThemZa design NTChosting.com Valid XHTML and CSS.