top
logo

 • หน้าหลัก
 • สพป. สตูล
 • E- Office
 • E-Slip
 • สพฐ
 • ภาพกิจกรรม
 • บ่อหินสาร
 • สหกรณ์ครูสตูล
 • การศึกษาทางไกล
 • EMIS

เมนูหลัก

Links ทางการศึกษา


หน่วยงานท่านเป็นผู้ชมลำดับที่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter วันนี้ 215
mod_vvisit_counter เมื่อวานนี้ 489
mod_vvisit_counter สัปดาห์นี้ 215
mod_vvisit_counter สัปดาห์ที่ผ่านมา 2952
mod_vvisit_counter เดือนนี้ 11163
mod_vvisit_counter เดือนที่ผ่านมา 13610
mod_vvisit_counter ผู้เข้าชมทั้งหมด 2450533

Online (20 minutes ago): 12
Your IP: 3.235.105.97
,
Today: ก.ย. 27, 2020
Visitors Counter
เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ระบบสมาชิกแบบสำรวจ

นักเรียนชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 

Made by: web.renat.sk
Made by: web.renat.skกิจกรรมบ่อหินรวมพลังลดการใช้พลังงาน PDF พิมพ์ อีเมล                             กิจกรรมบ่อหินรวมพลังลดการใช้พลังงาน

 1. 1. หลักการและเหตุผล

            บ่อหินรวมพลังลดการใช้พลังงาน ด้วยการสร้างพฤติกรรมการบริโภคพลังงาน เพื่อให้เห็นถึงความจำเป็น

ในการลดใช้พลังงาน ในสถานที่ราชการ สถานที่ทำงาน ที่อยู่อาศัย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน 

ซึ่งสอดคล้องกับทางโรงเรียนได้มีนโยบายการลดใช้พลังงานในสถานศึกษา ทำให้เราทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงาน

 1. 2. วัตถุประสงค์

1.  ผู้ร่วมกิจกรรมมีจิตสำนึก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน และวิธีในการประหยัดพลังงาน

2.  นักเรียนทราบถึงบทบาท และความสำคัญของตนเองในการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ มีแรงจูงใจให้นำวิธี

ประหยัดพลังงานไปใช้จนติดเป็นนิสัย

3.  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเกิดระโยชน์สูงสุด สามารถนำความรู้และข้อมูลที่ได้

ไปเผยแพร่สู่ผู้อื่นได้

4.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างยั่งยืน

3.  การดำเนินการ

กำหนดมาตรการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียนดังนี้

-  ไฟฟ้า และพัดลมประจำห้องเรียนให้เปิดเวลา 08.40 - 15.00 น. และพิจารณาจากสภาพอากาศเป็น

สำคัญในการเปิดใช้

-  ปิดไฟช่วงพักกลางวัน และในขณะที่ห้องเรียนไม่มีการเรียนการสอนช่วงเวลา 11.30 – 13.00 น ของทุกวัน

-  ปิดสวิตซ์คอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งานเข้าโหมดประหยัดพลังงาน ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้

-  ใช้กระดาษสองหน้า และไม่ขย้ำทิ้ง ให้ใส่ภารชนะจัดเก็บ

-  เครื่องปรับอากาศ  ปรับอุณหภูมิเครื่องที่ 25 องศา และใช้เมื่อมีความจำเป็น กรณีใช้จำนวนคนน้อยให้ใช้พัดลมทดแทน

-  กระติกน้ำร้อน เครื่องทำความร้อน เมื่อน้ำเดือดแล้วให้ถอดปลั๊กทันที เนื่องจากสามารถเก็บรักษาความร้อนได้นาน

-  ไฟฟ้าให้แสงสว่างตามอาคารเรียนให้มีการปิดดวงใช้ดวงในเวลากลางคืนครูเวรผู้ชายตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยด้วย

จัดให้มีการประกวดห้องเรียนนักพิทักษ์พลังงาน โดยกำหนด

หลักเกณฑ์ ดังนี้

-  มีการติดสัญลักษณ์ คำขวัญ กระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้ห้องช่วยกันประหยัดพลังงาน หรือผลิตสื่อ เครื่องหมายให้ช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า  

บริเวณใกล้สวิตซ์ไฟเพื่อเตือนให้ปิดไฟฟ้าทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน

-  มีมุมนิทรรศการ หรือมุมหนังสือนักพิทักษ์พลังงาน จัดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบต่างๆ บูรณาการทุกกลุ่มสาระวิชาไม่กระทบต่อ

การเรียนการสอน

-  เป็นห้องเรียนที่มีแนวทางปฏิบัติการประหยัดพลังงานของโรงเรียนโดยเคร่งครัด ด้วยความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน

จัดให้มีการประกวดนักพิทักษ์พลังงาน  โดยกำหนด

หลักเกณฑ์ ดังนี้

-  เป็นผู้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของโรงเรียนโดย

เคร่งครัด และมีภาวะผู้นำในการดูแลการพลังงานได้อย่างมีคุณภาพ

-  ปฏิบัติกิจกรรมการประหยัดพลังงาน ของโรงเรียน อย่างสม่ำเสมอ

-  ปฏิบัติกิจกรรมการประหยัดพลังงานจนเกิดผลสูงสุดจากการบันทึกเปรียบเทียบปริมาณการใช้กระแส ไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติและหลังปฏิบัติเปรียบเทียบกัน

-  สามารถชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้

การดำเนินกิจกรรมเด่นโครงการบ่อหินรวมพลังลดการใช้พลังงาน

1. ออกรายการวิทยุห้องข่าวเช้านี้ ทาง FM 95.5 MHz ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลดการใช้พลังงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล

2. การอบรมให้ความรู้ประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียน จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละงู

3. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล  ให้ความรู้และฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะ และสาธิตการทำน้ำหมัก  ก๊าชชีวภาพ

4. สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล อบรมให้ความรู้นักเรียนบูรณาการสู่การประหยัดพลังงาน

5. รณรงค์การลดใช้พลังงานในชุมชน สถานที่ราชการ ที่อยู่อาศัย

6. กิจกรรมแข่งขันวาดภาพระบายสี จำนวน 6 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

7. กิจกรรมแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับพลังงาน จำนวน 6 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

8. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร ลดการใช้พลังงานและร่วมปฏิบัติการ 3 หนึ่ง ฝ่าวิกฤติพลังงานภาคใต้

9. วงดนตรีกัวลาบารา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ร่วมแสดงบทเพลงการลดใช้พลังงานและจัดกิจกรรมให้นักเรียน

10. การอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองที่ดี จากศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 3 บูรณาการองค์ความสู่การนำไปปฏิบัติ

11. ขยายผลสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สถานีตำรวจภูธรเขาขาว

12. ประชุมผู้ปกครอง เพื่อการขยายผลกิจกรรมไปสู่สาธารณชนและการปฏิบัติอย่างยั่งยืน

13. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรม และสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งในชุมชนด้านลดการใช้พลังงาน

ครูผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรม   ครูรัฐกรณ์  บุญแก้วสุข

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 19:23 น.
 

ข่าวจากครูไทยออนไลน์

September 2020
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

ผู้อำนวยการโรงเรียน

No images

bottom
top


bottom

line bk, ลงทะเบียนค่าไฟ, กู้เงิน, เราชนะรอบ 4 ThemZa design NTChosting.com Valid XHTML and CSS.